Ülkeler Rehberi - Almanya Sayfamıza Hoşgeldiniz!
AllNet - Ülkeler Rehberi  giriş sayfasına dönmek için tıklayınız Elektronik posta göndermek için tıklayınız Soru, istek ve önerileriniz için tıklayınız

ALMANYA
Coğrafi Verileri
Nüfus Bilgileri
Yönetimi Almanya - Germany
Ekonomik Göstergeler
İletişim Bilgileri
Ulaşım ve Taşımacılık Ülkeler
Bağlantılar
 
Almanya - İlgili Kitaplar
Büyük
Alman Şairleri

Sedat Umran
Modern Alman Dili
Seyahat ve Konuşma Kılavuzu

Nami Ardakoç
 

Coğrafi Verileri

Konum: Orta Avrupa, Baltik Denizi ve Kuzey Denizi kıyısında, Hollanda ile Polonya arasında, Danimarka'nın güneyinde yer almaktadır.
Coğrafi konumu: 51 00 Kuzey enlemi, 9 00 Doğu boylamı
Haritadaki konumu: Avrupa
Yüzölçümü: 357,022 km²
Sınırları: toplam: 3,621 km
Sınır komşuları: Avusturya 784 km, Belçika 167 km, Çek Cumhuriyeti 646 km, Danimarka 68 km, Fransa 451 km, Lüksemburg 138 km, Hollanda 577 km, Polonya 456 km, İsviçre 334 km
Sahil şeridi: 2,389 km
İklimi: Ilıman ve deniz iklimi; soğuk, bulutlu, rutubetli kışlar ve yazlar; zaman zaman ılık dağ rüzgarları eser.
Arazi yapısı: Kuzeyde alçak ovalar, orta kesimde yüksek araziler, güneyde Bavyera Alpleri yer alır.
Deniz seviyesinden yüksekliği: Neuendorf b. Wilster: - 3,54 m; en yüksek noktası: Zugspitze 2,963 m
Doğal kaynakları: Demir, kömür, potas, kereste, linyit, uranyum, bakır, doğal gaz, tuz, nikel, tarıma elverişli topraklar, inşaat malzemeleri, kereste
Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: % 33.13
daimi ekinler: %0,6
diğer: %66.2 (2005 verileri)
Sulanan arazi: 4,850 km² (2003 verileri)
Doğal afetler: Su baskınları
Sayfa başına dönüş

Nüfus Bilgileri

Nüfus: 82,329,758 (Temmuz 2009 verileri)
Nüfus artış oranı: %-0.053 (2009 verileri)
Mülteci oranı: 2.19 mülteci/1,000 nüfus (2009 tahmini)
Bebek ölüm oranı: 3.99 ölüm/1,000 doğan bebek (2009 tahmini)
Ortalama hayat süresi: Toplam nüfus: 79.26 yıl
erkeklerde: 76.26 yıl
kadınlarda: 82.42 yıl (2009 verileri)
Ortalama çocuk sayısı: 1.41 çocuk/1 kadın (2009 tahmini)
HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0.1 (2007 verileri)
HIV/AIDS - hastalığı olan insan sayısı: 53,000 (2007 verileri)
HIV/AIDS - hastalıklarından ölenlerin sayısı: 500 den az (2007 tahmini)
Ulus: Alman
Nüfusun etnik dağılımı: Alman %91.5, Türk %2.4, diğer %6.1 (Yunan, İtalyan, Polonyalı, Rus, Hırvat-Sırp, İspanyol)
Din: Protestan %34, Roma Katolikleri %34, Müslümanlar %3.7, diğer %28.3
Diller: Almanca
Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri için veriler
toplam nüfusta: %99 (2003 verileri)
Sayfa başına dönüş

Yönetimi

Ülke adı: Resmi tam adı: Almanya Federal Cumhuriyeti
kısa şekli : Almanya
Yerel tam adı: Bundesrepublik Deutschland
yerel kısa şekli: Deutschland
eski adı: Alman İmparatorluğu
ingilizce: Germany
Yönetim biçimi: Federal Cumhuriyet
Başkent: Berlin
İdari bölümler: 16 eyalet; Baden-Württemberg, Bayern (Bavyera), Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen (Aşağı Saksonya), Nordrhein-Westfalen (Kuzey Ren-Vestfalya), Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen (Saksonya), Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen
Bağımsızlık günü:
18 Ocak 1871
Milli bayram: Birleşme Günü, 3 Ekim (1990)
Anayasa: 23 Mayıs 1949
Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: AfDB (Afrika Kalkınma Bankası), AsDB (Asya Kalkınma Bankası), AG (Avustralya Grubu), BDEAC, BIS (Uluslararası İmar Bankası), CBSS (Baltik Ülkeleri Konseyi), CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi), CDB (Karayipler Kalkınma Bankası), CE (Avrupa Konseyi), CERN (Avrupa Nükleer Araştırma Teşkilatı), EAPC (Avrupa - Atlantik Ortaklık Konseyi), EBRD (Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası), ECE (Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu), EIB (Avrupa Yatırım Bankası), EMU (Avrupa Ekonomi ve Para Birliği), ESA (Avrupa Uzay Ajansı), Avrupa Birliği, FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), G- 5, G- 7, G-10, IADB (Amerika Bölgesi Kalkınma Bankası), IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı), IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICC (Milletlerarası Ticaret Odası), ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu), ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi), IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği), IEA (Uluslararası Enerji Ajansı), IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), IFC (Uluslararası Finansman Kurumu), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), IHO (Uluslararası Hidrografi Örgütü), ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu), IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü), Inmarsat (Uluslararası Denizcilik Uydu Teşkilatı), Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), IOM (Uluslararası Göçmen Teşkilatı), ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü), ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği), MONUC (BM Kongo Operasyonu), NAM, NATO (Kuzey Atlantik Asemblesi), NEA (Nükleer Enerji Kurulu), NSG, OAS (Amerika Devletleri Teşkilatı), OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü),OPCW, OSCE (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü), PCA (Daimi Hakemlik Mahkemesi), UN (Birleşmiş Milletler), UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), UNHCR (BM Mülteciler Yüksek Komiserliği), UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü), UNIKOM (BM Irak-Kuveyt Gözlem Misyonu), UNMIBH (BM Bosna Hersek Misyonu), UNMIK (BM Kosova Geçici Yönetimi), UNOMIG (BM Gürcistan Gözlem Misyonu), UPU (Dünya Posta Birliği), WADB (Batı Afrika Kalkınma Bankası), WEU (Batı Avrupa Konseyi), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WToO (Dünya Turizm Örgütü), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü), ZC
Sayfa başına dönüş

Ekonomik Göstergeler

Ekonomiye genel bakış: Almanya Federal Cumhuriyeti, Avrupa`nın önemli sanayi güçlerinden biridir. Sanayi kolları arasında, on kadar büyük kuruluşun elinde toplanmış olan demir-çelik üretiminin beslediği, gerek çalışan personel sayısı, gerek üretimin değeri bakımından son derece önemli olan makine yapımı başlıca yeri tutar: Dünya çapında ünlü Volswagen, Opel , Porsche, Mercedes, Audi, BMW vb. otomobilleri üreten otomobil yapımı; optik sanayisi ve duyarlı makineler sanayisi; gene dünyaca ünlü Siemens, AEG gibi şirketlerin ürettiği elektrikli ve elektronik araç gereçler yapımı. İkinci sırada Bayer, Hoechest ve Bosh şirketlerinin denetimi altında toplanmış olan kimya sanayisi yer alır. Sanayinin öbür dalları arasında besin sanayisi (özellikle bira ve şarap yapımı; şeker fabrikaları,vb), dokuma sanayisi sayılabilir. Ülkede üçüncü kesim, ticaret, bankacılık, sigorta şirketleri,vb., de çok büyük ölçüde gelişmiştir ve Almanya dış ticarette Avrupa`da birinci, dünyada ikinci sırada yer almaktadır. Ayrıca, çeşitli kentlerdeki uzmanlık fuarlarının desteklediği turizm, gün geçtikçe gelişmektedir. Uzun süreçte, Almanya, büyüyen nüfusuyla, düşük vergi gelirleri ve yüksek maaş giderleri yüzünden bütçe problemleriyle karşılaşmaktadır.
GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - 2.925 trilyon $(2008 verileri)
GSYİH - reel büyüme: %1.3 (2008 verileri)
GSYİH - sektörel bileşimi: tarım:% 0.9
sanayi:% 30.1
hizmetler:% 69.1 (2008 tahmini)
Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): % 2.7 (2008 tahmini)
İş gücü: 43.6 milyon (2008 verileri)
Sektörlere göre işgücü dağılımı: tarım: % 2.4
sanayi:% 29.7
hizmetler:% 67.8 (2005)
İşsizlik oranı: % 7.8 (2008 verileri)
Sanayi: Demir - çelik, kömür, çimento, kimyasallar, makine, araç, makine parçaları, elektronik, gıda ve meşrubat, gemi yapımı, tekstil
Sanayi üretimi büyüme oranı: %0.1 (2008)
Elektrik üretimi: 593.4 milyar kWh (2007)
Elektrik tüketimi: 547.3 milyar kWh (2007)
Elektrik ihracatı: 61.7 milyar kWh (2008)
Elektrik ithalatı: 41.67 milyar kWh (2008)
Tarım ürünleri: Patates, buğday, arpa, şeker pancarı, meyve, lahana, sığır, domuz, kümes hayvanları
İhracat: 1.498 trilyon $ (2008 verileri)
İhracat ürünleri: Makine, araçlar, kimyasallar, metaller, sanayi malları, gıda maddeleri, tekstil
İhracat ortakları: Fransa % 9.7, ABD % 7.1, İngiltere % 6.7, Hollanda % 6.6, İtalya % 6.4, Avusturya % 5.4, Belçika % 5.2, İspanya % 4.4, Polonya % 4 (2008)
Dış borç tutarı: 5.158 trilyon $ (2008 verileri)
İthalat: 1.232 trilyon $ (2008 verileri)
İthalat ürünleri: Makine, araçlar, kimyasallar, gıda maddeleri, tekstil, metaller
İthalat ortakları: Hollanda % 12.5, Fransa % 8.3, Belçika % 7.5, Çin % 6.2, İtalya % 5.7, İngiltere % 5.4, Avusturya % 4.3, Rusya % 4.2, ABD % 4.2 (2008)
Para birimi: Euro (EUR)
Para birimi kodu: EUR
Mali yıl: Takvim yılı
Sayfa başına dönüş

İletişim Bilgileri

Kullanılan telefon hatları: 51.5 milyon (2008)
Telefon kodu: 49
Radyo yayın istasyonları: AM 51, FM 787, kısa dalga 4 (1998)
Radyolar: 77.8 milyon (1997)
Televizyon yayını yapan istasyonlar: 373 (1995)
Televizyonlar: 51.4 milyon (1998)
Internet kısaltması: .de
Internet servis sağlayıcıları: 23.796 milyon (2009)
Internet kullanıcıları: 61.973 milyon (2008)
Sayfa başına dönüş

Ulaşım ve Taşımacılık

Demiryolları: toplam: 47,201 km (2005)
Karayolları: toplam: 231,581 km (2005 verileri)
Su yolları: 7,467 km (2005)
Boru hatları: nemli gaz 37 km; doğalgaz 25,035 km; ham petrol 3,546 km; rafine ürünler 3,827 km (2006)
Limanları: Berlin, Bonn, Brake, Bremen, Bremerhaven, Cologne, Dresden, Duisburg, Emden, Hamburg, Karlsruhe, Kiel, Luebeck, Magdeburg, Mannheim, Rostock, Stuttgart
Hava alanları: 554 (2006 verileri)
Helikopter alanları: 32 (2006 verileri)
Sayfa başına dönüş

Bağlantılar:

Copyright © AllNet - Ülkeler Rehberi

Hosting Hizmetleri