Ülkeler Rehberi - Burundi Sayfamıza Hoşgeldiniz!
AllNet - Ülkeler Rehberi  giriş sayfasına dönmek için tıklayınız Elektronik posta göndermek için tıklayınız Soru, istek ve önerileriniz için tıklayınız

BURUNDİ
Coğrafi Verileri
Nüfus Bilgileri
Yönetimi Burundi
Ekonomik Göstergeler
İletişim Bilgileri Ülkeler
Ulaşım ve Taşımacılık
Bağlantılar
 
Coğrafi Verileri

Konum: Orta Afrika'da, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda yer almaktadır.
Coğrafi konumu: 3 30 Güney enlemi, 30 00 Doğu boylamı
Haritadaki konumu: Afrika
Yüzölçümü: toplam: 27,830 km²
kara: 25,650 km²
su: 2,180 km²
Sınırları: toplam: 974 km
sınır komşuları: Demokratik Kongo Cumhuriyeti 233 km, Rvanda 290 km, Tanzanya 451 km
Sahil şeridi: 0 km (kara ile çevrili)
Denizleri: yok (kara ile çevrili)
İklimi: Ekvator iklimi
Arazi yapısı: Tepelik ve dağlık araziye sahiptir, doğuya gidildikçe dağların yerini yaylalara bıraktığı görülmektedir.
Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Tanganyika Gölü 772 m
en yüksek noktası: Heha Dağı 2,670 m
Doğal kaynakları: nikel, uranyum, nadir oksitler, bataklık kömürü, kobalt, bakır, platin, vanadyum, işlenebilir topraklar, hidro enerji
Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %35.57
sürekli ekinler: %13.12
diğer: %51.31 (2005 verileri)
Sulanan arazi: 210 km² (2003 verileri)
Doğal afetler: Sel, toprak kaymaları, kuraklıklar
Coğrafi not: kara ile çevrili
Sayfa başına dönüş

Nüfus Bilgileri

Nüfusu: 8,988,091 (Temmuz 2009 verileri)
Yaş yapısı: 0-14 yaş: %46.3 (erkek 1,884,825; kadın 1,863,200)
15-64 yaş: %51.1 (erkek 2,051,451; kadın 2,082,017)
65 yaş ve üzeri: %2.6 (erkek 83,432; kadın 125,143) (2006 verileri)
Nüfus artış oranı: %3.7 (2006 verileri)
Mülteci oranı: 8.22 mülteci/1,000 nüfus (2006 tahmini)
Bebek ölüm oranı: 63.13 ölüm/1,000 doğan bebek (2006 tahmini)
Ortalama hayat süresi: toplam nüfus: 50.81 yıl
erkek: 50.07 yıl
kadın: 51.58 yıl (2006 verileri)
Ortalama çocuk sayısı: 6.55 çocuk/1 kadın (2006 tahmini)
HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %6 (2003 verileri)
HIV/AIDS - hastalıkları taşıyıcı sayısı: 250,000 (2003 verileri)
HIV/AIDS - hastalıklarından ölenler: 25,000 (2003 verileri)
Ulus: Burundili
Nüfusun etnik dağılımı: Hutu (Bantu) %85, Tutsi (Hamitik) %14, Twa (Pygmy) %1, Avrupalı 3,000, Güney Asyalı 2,000
Din: Hıristiyan %67 (Roma Katolikleri %62, Protestanlar %5), yerel inançlar %23, Müslüman %10
Dil: Kirundi (resmi), Fransızca (resmi), Svahili
Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri bilgiler
toplam nüfus: %51.6
erkek: %58.5
kadın: %45.2 (2003 verileri)
Sayfa başına dönüş

Yönetimi

Ülke adı: Resmi tam adı: Burundi Cumhuriyeti
kısa şekli : Burundi
Yerel tam adı: Republika y'u Burundi
yerel kısa şekli: Burundi
eski adı: Urundi
Yönetim Biçimi: Başkanlık Tipi Cumhuriyet
Başkent: Bujumbura
İdari bölmeler: 17 eyalet; Bubanza, Bujumbura Mairie, Bujumbura Rurale, Bururi, Cankuzo, Cibitoke, Gitega, Karuzi, Kayanza, Kirundo, Makamba, Muramvya, Muyinga, Mwaro, Ngozi, Rutana, Ruyigi
Bağımsızlık günü: 1 Temmuz 1962 (Belçika yönetiminden çıktı)
Milli bayram: Bağımsızlık günü, 1 Temmuz (1962)
Anayasa: 13 Mart 1992
Hukuk sistemi: Alman ve Belçika hukukları temel alınmıştır.
Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: ACCT, ACP (Afrika - Karayip - Pasifik Ülkeleri), AfDB (Afrika Kalkınma Bankası), CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi), CEEAC, CEPGL, ECA (Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomik Komisyonu), FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), G-77, IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi), IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği), IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), IFC (Uluslararası Finansman Kurumu), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu),Intelsat , Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), ITU (Uluslararası Telekomünikasyon Birliği), NAM, OAU (Afrika Birliği Teşkilatı), OPCW (Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu), UN (Birleşmiş Milletler), UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü), UPU (Dünya Posta Birliği), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WToO (Dünya Turizm Örgütü), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü)
Sayfa başına dönüş

Ekonomik Göstergeler

Ekonomiye genel bakış: Burundi kara ile çevrili, zayıf imalat sektörü ve fakir kaynakları olan bir ülkedir. Nüfusun büyük bölümü tarımla uğraşır. Ekonomik iyileşmenin dayanağı dış kazancın %80'ini oluşturan kahvedir. Ekim 1993'ten beri, belki 250.00 kişinin ölümü ve 800.000 inin yurdundan edilmesiyle sonuçlanan etnik kökenli büyük şiddetten dolayı ulus büyük acılar çekmiştir. Yiyecek, ilaç ve elektrik stokları yetersiz kalmıştır.
GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - 5.744 milyar $ (2006 verileri)
GSYİH - reel büyüme: %5 (2006 verileri)
GSYİH - sektörlere göre: tarım: %44.9
endüstri: %20.9
hizmet: %34.1 (2006 verileri)
Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %11 (2006 verileri)
İş gücü: 2.99 milyon
Bütçe: gelirler: 239.9 milyon $; giderler: 297 milyon $ (2006 verileri)
Endüstri: Battaniye, ayakkabı, sabun, gıda
Endüstrinin büyüme oranı: %18 (2001 verileri)
Elektrik üretimi: 137 milyon kWh (2004)
Elektrik üretimi için kaynaklar: fosil yakıtlar: %0.71
hidro: %99.29
nükleer: %0
diğer: %0 (2004)
Elektrik tüketimi: 157.4 milyon kWh (2004)
Elektrik ihracatı: 0 kWh (2004)
Elektrik ithalatı: 30 milyon kWh (2004)
Tarım ürünleri: Kahve, pamuk, çay, mısır, patates, muz, sığır eti, süt, manyok, darı
İhracat: 55.68 milyon $ (2006)
İhracat ürünleri: Kahve, çay, şeker, pamuk, deri
İhracat ortakları: Almanya %24.6, Belçika %11.2, Hollanda %8.1, İsviçre %5.9, ABD %4.7 (2005)
İthalat: 207.3 milyon $ (2006)
İthalat ürünleri: Sermaye ürünleri, petrol ürünleri, gıda maddeleri
İthalat ortakları: Kenya %12.9, Tanzanya %10.5, Belçika %10.4, İtalya %8.1, Fransa %5.4, Uganda %5.3, Çin %5, Hindistan %4.1 (2005)
Dış borç tutarı: 1.2 milyar $ (2003 verileri)
Para birimi: Burundi Frankı (BIF)
Para birimi kodu: BIF
Mali yıl: Takvim yılı
Sayfa başına dönüş

İletişim Bilgileri

Kullanılan telefon hatları: 27,700 (2004)
Telefon kodu: 257
Radyo yayın istasyonları: AM 0, FM 4, kısa dalga 1 (2001)
Radyolar: 440,000 (1997)
Televizyon yayını yapan istasyonlar: 1 (2001)
Televizyonlar: 25,000 (1997)
Internet kısaltması: .bi
Internet servis sağlayıcıları: 1 (2000)
Internet kullanıcıları: 25,000 (2005)
Sayfa başına dönüş

Ulaşım ve Taşımacılık

Demiryolları: 0 km
Karayolları: toplam: 12,322 km
asfalt: 1,286 km
asfalt olmayan: 11,036 km (1996)
Su yolları: Tanganyika Gölü
Limanları: Bujumbura
Hava alanları: 8 (2006)
Sayfa başına dönüş

Bağlantılar:

Copyright © AllNet - Ülkeler Rehberi

Hosting Hizmetleri