Ülkeler Rehberi - Kamboçya Sayfamıza Hoşgeldiniz!
AllNet - Ülkeler Rehberi  giriş sayfasına dönmek için tıklayınız Elektronik posta göndermek için tıklayınız Soru, istek ve önerileriniz için tıklayınız

KAMBOÇYA
Coğrafi verileri
Nüfus Bilgileri
Yönetimi Kamboçya - Cambodia
Ekonomik Göstergeler
İletişim Bilgileri
Ulaşım ve Taşımacılık Ülkeler
Bağlantılar
 
Coğrafi verileri

Konum: Güneydoğu Asya'da, Tayland Körfezi kıyısında, Tayland, Vietnam ve Laos arasında yer almaktadır.
Coğrafi konumu: 13 00 Kuzey enlemi, 105 00 Doğu boylamı
Haritadaki konumu: Güneydoğu Asya
Yüzölçümü: toplam: 181,040 km²
kara: 176,520 km²
su: 4,520 km²
Sınırları: toplam: 2,572 km
sınır komşuları: Laos 541 km, Tayland 803 km, Vietnam 1,228 km
Sahil şeridi: 443 km
İklimi: Tropikal muson iklimi hakimdir. Muson mevsimi Haziran'dan Ekim ayına kadardır. Kasım-Mayıs ayları dönemlerinde hava kurudur. Kışları kuzeyde biraz soğuktur, bütün yıl boyunca ülke genelinde ısı aynıdır.
Arazi yapısı: Ülke topraklarının büyük bölümünü orta kesimdeki geniş ovalar kaplamaktadır ve doğu kesimini boydan boya aşarak güneye doğru akan Mekong Irmağı egemendir.
Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Tayland Körfezi 0 m
en yüksek noktası: Phnum Aoral 1,810 m
Doğal kaynaklar: Kereste, değerli taşlar, demir yatakları, manganez, fosfat, hidrolik güç potansiyeli
Arazi kullanımı: İşlenebilir topraklar: %20.44
ekinler: %0.59
diğer: %78.97 (2005 verileri)
Sulanan arazi: 2,700 km²(2003 verileri)
Doğal afetler: Muson yağmurları (Haziran - Kasım ayları arasında); su baskınları; arada sırada görülen kuraklıklar
Sayfa başına dönüş

Nüfus Bilgileri

Nüfus: 14,494,293 (Temmuz 2009 verileri)
Yaş yapısı: 0-14 yaş: %35.6 (erkek 2,497,595; kadın 2,447,754)
15-64 yaş: %61 (erkek 4,094,946; kadın 4,370,159)
65 yaş ve üzeri: %3.4 (erkek 180,432; kadın 290,541) (2006 verileri)
Nüfus artış oranı: %1.78 (2006 verileri)
Mülteci oranı: 0 mülteci/1,000 nüfus (2006 tahmini)
Cinsiyet oranı: doğumlarda: 1.05 erkek/kadın
15 yaş altı: 1.02 erkek/kadın
15-64 yaşlarında: 0.94 erkek/kadın
65 yaş ve üzeri: 0.62 erkek/kadın
toplam nüfusta: 0.95 erkek/kadın (2006 verileri)
Bebek ölüm oranı: 68.78 ölüm/1,000 doğan bebek (2006 tahmini)
Ortalama hayat süresi: toplam nüfus: 59.29 yıl
erkek: 57.35 yıl
kadın: 61.32 yıl (2006 verileri)
Ortalama çocuk sayısı: 3.37 çocuk/1 kadın (2006 tahmini)
HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %2.6 (2003 verileri)
HIV/AIDS - hastalıkları taşıyan kişi sayısı: 170,000 (2003 verileri)
HIV/AIDS - hastalıklarından ölenler: 15,000 (2003 verileri)
Ulus: Kamboçyalı
Nüfusun etnik dağılımı: Khmerler %90, Vietnamlılar %5, Çinliler %1, diğer %4
Dinler: Budist %95, diğer %5
Dil: Khmer (resmi) %95, Fransızca, İngilizce
Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri bilgiler
toplam nüfus: %73.6
erkek: %84.7
kadın: %64.1 (2004 verileri)
Sayfa başına dönüş

Yönetimi

Ülke adı: Resmi tam adı: Kamboçya Krallığı
kısa şekli : Kamboçya
Yerel tam adı: Preahreacheanachakr Kampuchea
yerel kısa şekli: Kampuchea
eski adı: Khmer Cumhuriyeti, Kamboçya Cumhuriyeti
ingilizce: Cambodia
Yönetim şekli: Cumhuriyet
Başkent: Phnom Penh
İdari bölmeler: 20 eyalet ve 4 belediye; Banteay Mean Cheay, Batdambang, Kampong Cham, Kampong Chhnang, Kampong Spoe, Kampong Thum, Kampot, Kandal, Kaoh Kong, Keb, Kracheh, Mondol Kiri, Otdar Mean Cheay, Pailin, Phnum Penh, Pouthisat, Preah Seihanu (Sihanoukville), Preah Vihear, Prey Veng, Rotanah Kiri, Siem Reab, Stoeng Treng, Svay Rieng, Takev
Bağımsızlık günü: 9 Kasım 1953 (Fransa'dan ayrıldı)
Milli bayram: Bağımsızlık günü, 9 Kasım (1953)
Anayasa: 21 Eylül 1993
Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: ACCT, ARF, AsDB (Asya Kalkınma Bankası), ASEAN (Güneydoğu Asya Ülkeleri Örgütü), CP, ESCAP (Asya ve Pasifikler Ekonomik ve Sosyal Komisyonu), FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), G-77, IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı), IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi), IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği), IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), IFC (Uluslararası Finansman Kurumu), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu), IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü), Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), IOM (Uluslararası Göçmen Teşkilatı), ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü), ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği), NAM, OPCW (Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu), UN (Birleşmiş Milletler), UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü), UPU (Dünya Posta Birliği), WFTU (Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WToO (Dünya Turizm Örgütü), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü)
Sayfa başına dönüş

Ekonomik Göstergeler

Ekonomiye genel bakış: 1997-98`deki bölgesel ekonomik krizler, sivil şiddet ve politik iç çatışmalar nedeniyle Kamboçya ekonomisi ciddi bir düşüş dönemi yaşamıştır. Ardından 1998 yılında gelen kuraklık ekinlere büyük hasarlar vermiştir. İnsan gücü oranı düşük, kırsal bölgedeki yoksulluk yüksektir. Kırsal kesimdeki altyapı tesislerindeki eksiklik, gelişimi engellemeye devam edecektir. Tekrarlanan politik dengesizlik ve hükümetteki bozukluk, yabancı yatırımı engellemekte ve yabancı yardımı geciktirmektedir.
GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - 36.78 milyar $ (2006 verileri)
GSYİH - reel büyüme: %5.8 (2006 verileri)
GSYİH - sektörlere göre: tarım: %35
endüstri: %30
hizmet: %35 (2004 verileri)
Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %5 (2006 verileri)
İş gücü: 7 milyon (2003 verileri)
Sektörlere göre işgücü dağılımı: tarım %75 (2004 verileri)
İşsizlik oranı: %2.5 (2000 verileri)
Endüstri: pirinç, orman ve orman ürünleri, lastik, çimento, mücevher madenciliği, tekstil
Elektrik üretimi: 131 milyon kWh (2004)
Elektrik üretimi için kaynaklar: fosil yakıtlar: %59.18
hidro: %40.82
nükleer: %0
diğer: %0 (2004)
Elektrik tüketimi: 121.8 milyon kWh (2004)
Elektrik ihracatı: 0 kWh (2004)
Elektrik ithalatı: 0 kWh (2004)
Tarım ürünleri: Pirinç, mısır, sebze
İhracat: 3.331 milyar $ (2006 verileri)
İhracat ürünleri: Kereste, giysi, lastik, pirinç, balık
İhracat ortakları: ABD %48.6, Hong Kong %24.4, Almanya %5.6, Kanada %4.6 (2005)
İthalat: 4.477 Milyar $ (2006 verileri)
İthalat ürünleri: sigara, altın, yapı malzemeleri, petrol ürünleri, makine, motorlu taşıtlar
İthalat ortakları: Hong Kong %16.1, Çin %13.6, Fransa %12.1, Tayland %11.2, Tayvan %10.2, Güney Kore %7.5, Vietnam %7.1, Singapur %4.9, Japonya %4.1 (2005)
Dış borç tutarı: 3.664 milyar $ (2006 verileri)
Para birimi: Kamboçya Rieli (KHR)
Para birimi kodu: KHR
Mali yıl: Takvim yılı
Sayfa başına dönüş

İletişim Bilgileri

Kullanılan telefon hatları: 36,400 (2003)
Telefon kodu: 855
Radyo yayın istasyonları: AM 2, FM 17, kısa dalga 3 (2003)
Radyolar: 1.34 milyon (1997)
Televizyon yayını yapan istasyonlar: 11 (2006)
Televizyonlar: 94,000 (1997)
Internet kısaltması: .kh
Internet servis sağlayıcıları: 2 (2000)
Sayfa başına dönüş

Ulaşım ve Taşımacılık

Demiryolları: toplam: 602 km
Karayolları: toplam: 38,257 km
asfalt: 2,406 km
asfalt olmayan: 35,851 km(2004)
Su yolları: 2,400 km
Limanları: Kampong Saom (Sihanoukville), Kampot, Krong Kaoh Kong, Phnom Penh
Hava alanları: 20 (2006 verileri)
Helikopter alanları: 2 (2006 verileri)
Sayfa başına dönüş

Bağlantılar:

Copyright © AllNet - Ülkeler Rehberi

Hosting Hizmetleri