Ülkeler Rehberi - Kamerun Sayfamıza Hoşgeldiniz!
AllNet - Ülkeler Rehberi  giriş sayfasına dönmek için tıklayınız Elektronik posta göndermek için tıklayınız Soru, istek ve önerileriniz için tıklayınız

KAMERUN
Coğrafi Verileri
Nüfus Bilgileri
Yönetimi Kamerun - Cameroon
Ekonomik Göstergeler
İletişim Bilgileri
Ulaşım ve Taşımacılık Ülkeler
Bağlantılar
 
Coğrafi Verileri

Konum: Batı Afrika'da, güneybatıda Gine Körfezi, kuzeybatıda Nijerya, kuzeydoğuda Cad, doğuda Orta Afrika Cumhuriyeti, güneyde Kongo ile çevrilidir.
Coğrafi konumu: 6 00 Kuzey enlemi, 12 00 Doğu boylamı
Haritadaki konumu: Afrika
Yüzölçümü: toplam: 475,440 km²
kara: 469,440 km²
su: 6,000 km²
Sınırları: toplam: 4,591 km
sınır komşuları: Orta Afrika Cumhuriyeti 797 km, Cad 1,094 km, Kongo Cumhuriyeti 523 km, Ekvator Gine 189 km, Gabon 298 km, Nijerya 1,690 km
Sahil şeridi: 402 km
İklimi: Yıl boyunca süren sıcak bir iklim görülür. Yağışlar güneyden kuzeye doğru gidildikçe azalır.
Arazi yapısı: Sık ormanlarla kaplı yaylalar kuzeye doğru yükselir. Kuzeydeki savan düzlükler, Cad Gölü Havzası`na yaklaştıkça alçalır. Batı bölgesi ise dağlarla kaplıdır.
Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Atlas Okyanusu 0 m
en yüksek noktası: Fako 4,095 m
Doğal kaynakları: petrol, boksit, demir, kereste - ağaç ürünleri, alüminyum
Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %12.54
sürekli ekinler: %2.52
diğer: %84.94 (2005 verileri)
Sulanan arazi: 260 km² (2003 verileri)
Doğal afetler: Zehirli gazların yayılmasına neden olan volkanik etkinlik.
Sayfa başına dönüş

Nüfus Bilgileri

Nüfus: 18,879,301 (Temmuz 2009 verileri)
Yaş yapısı: 0-14 yaş: %41.2 (erkek 3,614,430; kadın 3,531,047)
15-64 yaş: %55.5 (erkek 4,835,453; kadın 4,796,276)
65 yaş ve üzeri: %3.2 (erkek 260,342; kadın 303,154) (2006 verileri)
Nüfus artış oranı: %2.04 (2006 verileri)
Mülteci oranı: 0 mülteci/1,000 nüfus (2006 tahmini)
Bebek ölüm oranı: 63.52 ölüm/1,000 doğan bebek (2006 tahmini)
Ortalama hayat süresi: toplam nüfus: 51.16 yıl
erkek: 50.98 yıl
kadın: 51.34 yıl (2006 verileri)
Ortalama çocuk sayısı: 4.39 çocuk/1 kadın (2006 tahmini)
HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %6.9 (2003 verileri)
HIV/AIDS - hastalıkları taşıyıcıları: 560,000 (2003 verileri)
HIV/AIDS - hastalıklarından ölenler: 49,000 (2003 verileri)
Ulus: Kamerunlu
Nüfusun etnik dağılımı: Kamerun Yerlileri %31, Ekvatoral Bantu %19, Kirdi %11, Fulani %10, Kuzeybatılı Bantu %8, Doğulu Nigritic %7, diğer Afrikalılar %13, Afrikalı olmayanlar %1
Din: Yerel inançlar %40, Hıristiyan %40, Müslüman %20
Diller: 24 büyük Afrika dil grubu, İngilizce (resmi), Fransızca (resmi)
Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri bilgiler
toplam nüfus: %67.9
erkek: %77
kadın: %59.8 (2001 verileri)
Sayfa başına dönüş

Yönetimi

Ülke adı: Resmi tam adı: Kamerun Cumhuriyeti
kısa şekli : Kamerun
eski adı: Fransız Kamerun'u
ingilizce: Cameroon
Yönetim biçimi: Cumhuriyet
Başkent: Yaounde
İdari bölmeler: 10 bölgeye ayrılır; Adamaoua, Centre, Est, Extreme-Nord, Littoral, Nord, Nord-Ouest, Ouest, Sud, Sud-Ouest
Bağımsızlık günü: 1 Ocak 1960 (Fransız yönetiminden ayrıldı)
Milli bayram: Cumhuriyet günü, 20 May (1972)
Anayasa: 20 Mayıs 1972 tarihinde referandum geçirilerek kabul edilmiştir; Ocak 1996 Tarihinde yeniden gözden geçirilip düzeltilmiştir.
Hukuk sistemi: Fransız hukuku temel alınmıştır.
Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: ACCT, ACP (Afrika - Karayip - Pasifik Ülkeleri), AfDB (Afrika Kalkınma Bankası), BDEAC, C, CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi), CEEAC, CEMAC, ECA (Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomik Komisyonu), FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), FZ, G-19, G-77, IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı), IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICC (Milletlerarası Ticaret Odası), ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu), ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi), IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği), IDB (İslam Kalkınma Bankası), IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), IFC (Uluslararası Finansman Kurumu), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu), IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü), Inmarsat (Uluslararası Denizcilik Uydu Teşkilatı), Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü), ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği), NAM, OAU (Afrika Birliği Teşkilatı), OIC (İslam Konferansı Örgütü), OPCW (Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu), UN (Birleşmiş Milletler), UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü), UNITAR (BM Eğitim Araştırma Enstitüsü), UPU (Dünya Posta Birliği), WCL (Dünya Emek Konfederasyonu), WFTU (Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WToO (Dünya Turizm Örgütü), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü)
Sayfa başına dönüş

Ekonomik Göstergeler

Ekonomiye genel bakış: Kamerun, 1990'lı yıllara kadar Güney Sahra'nın ekonomik açıdan en güçlü ülkelerinden biri olmakla beraber, bu tarihten itibaren başlıca ihraç mallarından olan kahve, kakao ve petrol fiyatlarının düşmesi nedeniyle ekonomi bir darboğaza sürüklenmiştir. Öte yandan, Kamerun'un 11,5 Milyar $'lık bir dış borcu vardır. Dış borcun ülke GSYİH ' dan fazla olması ülkeyi ekonomik açıdan sıkıntıya sokmaktadır. Kamerun ekonomisi, tarım ağırlıklı bir ekonomidir. Aşağıdaki tablodan da görüleceği üzere, tarım sektörü GSYİH'nın %42'sini oluşturmakta ve toplam istihdamın %70'ini sağlamaktadır. Öte yandan ihracat gelirlerinin de %40'ını sağlamaktadır. Kamerun'da yaklaşık 5 Milyon büyükbaş hayvan, 3 Milyon keçi ve 1,5 Milyon koyun ile hayvancılık yapılmaktadır. Bu alanda üretimi geliştirmek ve iç talebin tamamını karşılayıp fazlayı ihraç etmek üzere bir takım politikalar yürütülmektedir. Balıkçılık ülke ekonomisinin bir diğer alanıdır, ancak, üretim iç talebi bütünüyle karşılayamamaktadır.
GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - 42.2 milyar $ (2006 verileri)
GSYİH - reel büyüme: %4.1 (2006 verileri)
GSYİH - sektörlere göre: tarım: %45.2
endüstri: %16.1
hizmet: %38.7 (2006 verileri)
Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %2.4 (2006 verileri)
Sektörlere göre işgücü dağılımı: tarım %70, endüstri ve ticaret %13, diğer %17
İşsizlik oranı: %30 (2001 verileri)
Endüstri: Tarıma dayalı alanda, palmiye yağı, pamuk yağı, mısır yağı, şeker, çay ve kahve, çikolata, sigara, meyve suları, makarna, kimya alanında, sabun, deterjan, çimento, boya ve vernik, özellikle petrol endüstrisi dolayısıyla yan ürünler, plastik vs., üretimi, pamuk dolayısıyla tekstil ve ağaç ürünleri alanında sanayi üretimi yapılmaktadır.
Endüstrinin büyüme oranı: %4.2 (1999 verileri)
Elektrik üretimi: 3.924 milyar kWh (2004)
Elektrik tüketimi: 3.649 milyar kWh (2004)
Elektrik ihracatı: 0 kWh (2004)
Elektrik ithalatı: 0 kWh (2004)
Tarım ürünleri: kakao, kahve, pamuk, çay, muz, kauçuk, palmiye yağı ve tütün; büyükbaş hayvan, keçi, koyun, balık
İhracat: 4.318 milyar $ (2006 verileri)
İhracat ürünleri: ham petrol, Kereste ve ürünleri, kahve, pamuk, kakao, alüminyum, kauçuk, muz
İhracat ortakları: İspanya %17.4, İtalya %13.8, Fransa %9.5, Güney Kore %8.1, UK %8.1, Hollanda %7.9, Belçika %4.9, ABD %4.3 (2005 verileri)
İthalat: 3.083 milyar $ (2006 verileri)
İthalat ürünleri: Yatırım maddeleri, yarı mamuller, madencilik ürünleri, tarımsal makineler, ulaşım araçları, tüketim maddeleri, gıda maddeleri, hayvansal ve bitkisel ürünler
İthalat ortakları: Fransa %24, Nijerya %12, Belçika %6.3, Çin %5.6, ABD %5.1, Tayland %4.5, Almanya %4.2 (2005)
Dış borç tutarı: 10.9 milyar $ (2000 verileri)
Para birimi: Afrika Frankı (XAF)
Para birimi kodu: XAF
Mali yıl: 1 Temmuz - 30 Haziran
Sayfa başına dönüş

İletişim Bilgileri

Kullanılan telefon hatları: 99,400 (2004)
Telefon kodu: 237
Radyo yayın istasyonları: AM 2, FM 9, kısa dalga 3 (2002)
Radyolar: 2.27 milyon (1997)
Televizyon yayını yapan istasyonlar: 1 (2002)
Televizyonlar: 450,000 (1997)
Internet kısaltması: .cm
Internet servis sağlayıcıları: 1 (2000)
Internet kullanıcıları: 167,000 (2005)
Sayfa başına dönüş

Ulaşım ve Taşımacılık

Demiryolları: toplam: 987 km (2005 verileri)
Karayolları: toplam: 50,000 km
asfalt: 5,000 km
asfalt olmayan: 45,000 km (2004)
Su yolları: 2,090 km
Limanları: Bonaberi, Douala, Garoua, Kribi, Tiko
Hava alanları: 47 (2006 verileri)
Sayfa başına dönüş

Bağlantılar:

Copyright © AllNet - Ülkeler Rehberi

Hosting Hizmetleri