Ülkeler Rehberi - Kolombiya Sayfamıza Hoşgeldiniz!
AllNet - Ülkeler Rehberi  giriş sayfasına dönmek için tıklayınız Elektronik posta göndermek için tıklayınız Soru, istek ve önerileriniz için tıklayınız

KOLOMBİYA
Coğrafi Verileri
Nüfus Bilgileri
Yönetimi Kolombiya - Colombia
Ekonomik Göstergeler
İletişim Bilgileri
Ulaşım ve Taşımacılık Ülkeler
Bağlantılar
 
Coğrafi Verileri

Konum: Güney Amerika'nın güneyinde, Karayip Denizi kıyısında, Panama ve Venezuela arasında ve Kuzey Pasifik Okyanusu kıyısında, Ekvator ve Panama arasında yer almaktadır.
Coğrafi konumu: 4 00 Kuzey enlemi, 72 00 Batı boylamı
Haritadaki konumu: Güney Amerika, Orta Amerika ve Karayipler
Yüzölçümü: 1,138,910 km²
Sınırları: toplam: 6,309 km
sınır komşuları: Brezilya 1,644 km, Ekvator 590 km, Panama 225 km, Peru 1,800 km, Venezuela 2,050 km
Sahil şeridi: 3,208 km (Karayip Denizi 1,760 km, Kuzey Pasifik Okyanusu 1,448 km)
İklimi: Kıyı bölgelerinde ve doğu ovalarında tropikal iklim, dağlık bölgelerde daha soğuk iklim hakimdir.
Arazi yapısı: Kıyı boyunca düz ovalar, orta kısımlarda dağlar, Andlar ve doğuda yatık ovalar yer almaktadır.
Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Pasifik Okyanusu 0 m
en yüksek noktası: Pico Cristobal Colon 5,775 m
Doğal kaynakları: petrol, doğal gaz, kömür, demir, nikel, altın, bakır, değerli taş, hidro güç
Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar %2.01
sürekli ekinler: %1.37
diğer: %96.62 (2005 verileri)
Sulanan arazi: 9,000 km² (2003 verileri)
Doğal afetler: Dağlar volkanik özellik taşımaktadırlar; arada sırada depremler, periyodik kuraklıklar görülebilir.
Sayfa başına dönüş

Nüfus Bilgileri

Nüfus: 45,644,023 (Temmuz 2009 verileri)
Yaş yapısı: 0-14 yaş: %30.3 (erkek 6,683,079; kadın 6,528,563)
15-64 yaş: %64.5 (erkek 13,689,384; kadın 14,416,439)
65 yaş ve üzeri: %5.2 (erkek 996,022; kadın 1,279,548) (2006 verileri)
Nüfus artış oranı: %1.46 (2006 verileri)
Mülteci oranı: -0.3 mülteci/1,000 nüfus (2006 tahmini)
Bebek ölüm oranı: 20.35 ölüm/1,000 doğan bebek (2006 tahmini)
Ortalama hayat süresi: Toplam nüfus: 71.99 yıl
erkek: 68.15 yıl
kadın: 75.96 yıl (2006 verileri)
Ortalama çocuk sayısı: 2.54 çocuk/1 kadın (2006 tahmini)
HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0.7 (2003 verileri)
HIV/AIDS - hastalığı olan insan sayısı: 190,000 (2003 verileri)
HIV/AIDS - hastalıklarından ölenlerin sayısı: 3,600 (2003 verileri)
Ulus: Kolombiyalı
Nüfusun etnik dağılımı: melez %58, beyaz %20, siyah %4, siyahlarla Amerika yerlilerinin karışımı %3, Amerika yerlileri %1, diğer %14
Din: Roma Katolikleri %90
Diller: İspanyolca
Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri için veriler
toplam nüfusta: %90.4
erkekler: %90.1
kadınlar: %90.7 (2005 verileri)
Sayfa başına dönüş

Yönetimi

Ülke adı: Resmi tam adı: Kolombiya Cumhuriyeti
kısa şekli : Kolombiya
Yerel tam adı: Republica de Colombia
yerel kısa şekli: Colombia
Yönetim biçimi: Başkanlık Tipi Cumhuriyet
Başkent: Bogota
İdari bölümler: 32 bölüm ve 1 başkent bölgesi; Amazonas, Antioquia, Arauca, Atlantico, Bolivar, Boyaca, Caldas, Caqueta, Casanare, Cauca, Cesar, Choco, Cordoba, Cundinamarca, Guainia, Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Narino, Norte de Santander, Putumayo, Quindio, Risaralda, San Andres y Providencia, Distrito Capital de Santa Fe de Bogota, Santander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca, Vaupes, Vichada
Bağımsızlık günü: 20 Temmuz 1810 (İspanya'dan ayrıldı)
Milli bayram: Bağımsızlık günü, 20 Temmuz (1810)
Anayasa: 5 Temmuz 1991
Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: BCIE, CAN, Caricom (Karayipler Topluluğu ve Ortak Pazarı), CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi), CDB (Karayipler Kalkınma Bankası), ECLAC (Birleşmiş Milletler Latin Amerika ve Karayipler Komisyonu), FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), G- 3, G-11, G-24, G-77, IADB (Amerika Bölgesi Kalkınma Bankası), IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı), IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICC (Milletlerarası Ticaret Odası), ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu), ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi), IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği), IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), IFC (Uluslararası Finansman Kurumu), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), IHO (Uluslararası Hidrografi Örgütü), ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu), IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü), Inmarsat (Uluslararası Denizcilik Uydu Teşkilatı), Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), IOM (Uluslararası Göçmen Teşkilatı), ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü), ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği), LAES, LAIA (Latin Amerika Entegrasyon Birliği), NAM, OAS (Amerika Devletleri Teşkilatı), OPANAL, OPCW (Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu), PCA (Daimi Hakemlik Mahkemesi), RG, UN (Birleşmiş Milletler), UN Güvenlik Konseyi, UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), UNHCR (BM Mülteciler Yüksek Komiserliği), UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü), UNU, UPU (Dünya Posta Birliği), WCL (Dünya Emek Konfederasyonu), WFTU (Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WToO (Dünya Turizm Örgütü), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü)
Sayfa başına dönüş

Ekonomik Göstergeler

Ekonomiye genel bakış: Kolombiya`da gelişme yolunda bir serbest piyasa ekonomisi yürürlüktedir. 1940`lardan sonra sanayide görülen gelişmeye karşın ekonomi ağırlıklı olarak tarıma dayanır. Son yıllarda enflasyon ve işsizlik ciddi boyutlara ulaşırken, ekonomik büyüme hızı düşmeye başlamıştır. Madencilik, sömürge döneminden beri ülke ekonomisinde önemli yer tutmuştur. Llanos ve Amazon Havzası`ndaki iki ana petrol alanının dışında Magdalena Irmağı Vadisi ve Catatumbo Irmağı`ndan da petrol çıkarılır. Kolombiya dünyanın başlıca zümrüt üreticisi durumundadır. Dış ticaret, hammadde ihracatı ve makine ve mamul madde ithalatına dayanır.
GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - 366.7 milyar $ (2006 verileri)
GSYİH - reel büyüme: %5.4 (2006 verileri)
GSYİH - sektörlere göre: tarım: %12
endüstri: %35.2
hizmet: %52.7 (2006 verileri)
Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %4.3 (2006)
İş gücü: 20.81 milyon (2006 verileri)
İş gücünün sektörlere göre dağılımı: Hizmet %58.5, tarım %22.7, endüstri %18.7 (2000)
İşsizlik oranı: %11.1 (2006 verileri)
Endüstri: Tekstil, gıda, petrol, giysi ve ayakkabı, meşrubat, kimyasal maddeler, çimento, altın, kömür, mücevherat
Endüstrinin büyüme oranı: %5.8 (2006 verileri)
Elektrik üretimi: 46.93 milyar kWh (2004)
Elektrik tüketimi: 42.01 milyar kWh (2004)
Elektrik ihracatı: 1.682 milyar kWh (2004)
Elektrik ithalatı: 48 milyon kWh (2004)
Tarım ürünleri: Kahve, kesme çiçek, muz, pirinç, tütün, mısır, şekerkamışı, kakao, sebze, ormancılık ürünleri, karides
İhracat: 24.86 milyar $ (2006 verileri)
İhracat ürünleri: petrol, kahve, kömür, giysi, muz, kesme çiçek
İhracat ortakları: ABD %41.8, Venezuela %9.9, Ekvador %6.3 (2005)
İthalat: 24.33 milyar $ (2006 verileri)
İthalat ürünleri: Endüstri araç gereçleri, taşıt araçları, tüketim malları, kimyasallar, kağıt mamulleri, yakıt, elektrik
İthalat ortakları: ABD %28.5, Meksika %8.3, Çin %7.6, Brezilya %6.5, Venezuela %5.7 (2005)
Dış borç tutarı: 46.4 milyar $ (2008 verileri)
Para birimi: Kolombiya Pezosu (COP)
Para birimi kodu: COP
Mali yıl: Takvim yılı
Sayfa başına dönüş

İletişim Bilgileri

Kullanılan telefon hatları: 7,678,800 (2005)
Telefon kodu: 57
Radyo yayın istasyonları: AM 454, FM 34, kısa dalga 27 (1999)
Radyolar: 21 milyon (1997)
Televizyon yayını yapan istasyonlar: 60 (1997)
Televizyonlar: 4.59 milyon (1997)
Internet kısaltması: .co
Internet servis sağlayıcıları: 18 (2000)
Internet kullanıcıları: 4.739 milyon (2005)
Sayfa başına dönüş

Ulaşım ve Taşımacılık

Demiryolları: 3,304 km (2005)
Karayolları: toplam: 112,988 km (2004)
Su yolları: 18,000 km (2005)
Boru hatları: doğal gaz 4,360 km; ham petrol 6,140 km; petrol ürünleri 3,158 km (2006)
Limanları: Barranquilla, Buenaventura, Cartagena, Muelles El Bosque, Puerto Bolivar, Santa Marta, Turbo
Hava alanları: 984 (2006 verileri)
Sayfa başına dönüş

Bağlantılar:

Copyright © AllNet - Ülkeler Rehberi

Hosting Hizmetleri