Ülkeler Rehberi - Komor Adaları Sayfamıza Hoşgeldiniz!
AllNet - Ülkeler Rehberi  giriş sayfasına dönmek için tıklayınız Elektronik posta göndermek için tıklayınız Soru, istek ve önerileriniz için tıklayınız

KOMOR ADALARI
Coğrafi Verileri
Nüfus Bilgileri
Yönetimi Komor Adaları - Comoros
Ekonomik Göstergeler
İletişim Bilgileri Ülkeler
Ulaşım ve Taşımacılık
Bağlantılar
 
Coğrafi Verileri

Konum: Güney Afrika, Mozambik Kanalında adalar grubu.
Coğrafi konumu: 12 10 Güney enlemi, 44 15 Doğu boylamı
Haritadaki konumu: Afrika
Yüzölçümü: toplam: 2,170 km²
Sınırları: 0 km
Sahil şeridi: 340 km
İklimi: tropikal deniz iklimi hakimdir; Kasım - Mayıs ayları arası yağmur mevsimidir.
Arazi yapısı: Volkanik adalar, iç kısımlar dik kayalardan alçak tepelere kadar çeşitlilik gösterir.
Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Hint Okyanusu 0 m
en yüksek noktası: Le Kartala 2,360 m
Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %35.87
sürekli ekinler: %23.32
diğer: %40.81 (2005 verileri)
Doğal afetler: Aralık - Nisan ayları arasındaki yağışlı sezonda siklonlar etkili olabilirler, Grand Komore'deki Le Kartala aktif yanardağ barındırır.
Sayfa başına dönüş

Nüfus Bilgileri

Nüfus: 752,438 (Temmuz 2009 verileri)
Yaş yapısı: 0-14 yaş: %42.7 (erkek 148,009; kadın 147,038)
15-64 yaş: %54.3 (erkek 185,107; kadın 190,139)
65 yaş ve üzeri: %3 (erkek 9,672; kadın 10,983) (2006 verileri)
Nüfus artış oranı: %2.87 (2006 verileri)
Cinsiyet oranı: doğumlarda: 1.03 erkek/kadın
15 yaş altı: 1.01 erkek/kadın
15-64 yaş: 0.97 erkek/kadın
65 yaş ve üzeri: 0.88 erkek/kadın
toplam nüfusta: 0.99 erkek/kadın (2006 verileri)
Bebek ölüm oranı: 72.85 ölüm/1,000 doğan bebek (2006 tahmini)
Ortalama hayat süresi: toplam nüfus: 62.33 yıl
erkek: 60 yıl
kadın: 64.72 yıl (2006 verileri)
Ortalama çocuk sayısı: 5.03 çocuk/1 kadın (2006 tahmini)
HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0.12 (2001 verileri)
Ulus: Komorlu
Nüfusun etnik dağılımı: Antalote, Cafre, Makoa, Oimatsaha, Sakalava
Dinler: Sünni Müslüman %98, Roma Katolikleri %2
Diller: Arapça (resmi), Fransızca (resmi), Komorca
Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri bilgiler
toplam nüfus: %56.5
erkek: %63.6
kadın: %49.3 (2003 verileri)
Sayfa başına dönüş

Yönetimi

Ülke adı: Resmi tam adı: Komoros Federal İslam Cumhuriyeti
kısa şekli : Komoros
Yerel tam adı: Republique Federale Islamique des Comores
yerel kısa şekli: Comores
ingilizce: Comoros
Yönetim Biçimi: Başkanlık Tipi Cumhuriyet
Başkent: Moroni
İdari bölmeler: 3 ada; Grande Comore (Njazidja), Anjouan (Nzwani), ve Moheli (Mwali); 4 belediye; Domoni, Fomboni, Moroni ve Moutsamoudou
Bağımsızlık günü: 6 Temmuz 1975 (Fransa'dan)
Milli bayram: Bağımsızlık günü, 6 Temmuz (1975)
Anayasa: 20 Ekim 1996
Hukuk sistemi: Fransız ve İslam hukuku birleştirilmiştir.
Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: ACCT, ACP (Afrika - Karayip - Pasifik Ülkeleri), AfDB (Afrika Kalkınma Bankası), AFESD (Arap Ülkeleri Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Fonu), AL, CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi), ECA (Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomik Komisyonu), FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), FZ, G-77, IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi), IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği), IDB (İslam Kalkınma Bankası), IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), IFC (Uluslararası Finansman Kurumu), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu),InOC, Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü), ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği), NAM, OAU (Afrika Birliği Teşkilatı), OIC (İslam Konferansı Örgütü), OPCW (Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu), UN (Birleşmiş Milletler), UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü), UPU (Dünya Posta Birliği), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü)
Sayfa başına dönüş

Ekonomik Göstergeler

Ekonomiye genel bakış: Komoros dünyanın en fakir ülkelerindendir. Avcılık ve ormancılığı da kapsayan tarım sektörü ekonomide başlıca sektördür. Ülke gıda maddelerini, özellikle pirinci dışarıdan ithal etmektedir. Hükümet eğitim ve teknik imkanları arttırarak, ticari ve endüstriyel girişimlerde bulunarak, sağlık sektörünü geliştirerek, ihracatı çeşitlendirerek, turizmi geliştirerek ülkeyi kalkındırmak için plan ve projeler yapmaktadır.
GSYİH: Satınalma gücü paritesi - 441 milyon $ (2002 verileri)
GSYİH - reel büyüme oranı: %3 (2005 verileri)
GSYİH - sektörlere göre: tarım: %40
endüstri: %4
hizmet: %56 (2001 verileri)
Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %3 (2005)
İş gücü: 144,500 (1996 verileri)
Sektörlere göre iş gücü: tarım %80
İşsizlik oranı: %20 (1996 verileri)
Endüstri: turizm, parfüm, tekstil, mobilya, mücevherat, yapı malzemeleri, meşrubat
Endüstrinin büyüme oranı: %-2 (1999 verileri)
Elektrik üretimi: 19 milyon kWh (2004)
Elektrik tüketimi: 17.67 milyon kWh (2004)
Elektrik ihracatı: 0 kWh (2004)
Elektrik ithalatı: 0 kWh (2004)
Tarım ürünleri: vanilya, karanfil, parfüm esansları, kurutulmuş ve taze hindistancevizi, muz, manyok
İhracat: 34 milyon $ (2004 verileri)
İhracat ürünleri: vanilya, ylang-ylang, karanfil, parfüm esansları, kurutulmuş hindistancevizi
İhracat ortakları: Fransa %26.9, Singapur %16.3, Japonya %14.6, Almanya %13.2, ABD %5.6, Hollanda %5 (2005)
İthalat: 115 milyon $ (2004 verileri)
İthalat ürünleri: Pirinç ve diğer gıda maddeleri, tüketim malları, petrol ürünleri, çimento, taşımacılık araçları
İthalat ortakları: Fransa %19.2, Kenya %18.2, BAE %8.5, Güney Afrika %6.3, Pakistan %5.6, Belçika %4 (2005)
Dış borç tutarı: 232 milyon $ (2002 verileri)
Para birimi: Komor Frankı (KMF)
Para birimi kodu: KMF
Mali yıl: Takvim yılı
Sayfa başına dönüş

İletişim Bilgileri

Kullanılan telefon hatları: 16,900 (2005)
Telefon kodu: 269
Radyo yayın istasyonları: AM 1, FM 4, kısa dalga 1 (2001)
Radyolar: 90,000 (1997)
Televizyon yayını yapan istasyonlar: 0 (1998)
Televizyonlar: 1,000 (1997)
Internet kısaltması: .km
Internet servis sağlayıcıları: 1 (2000)
Internet kullanıcıları: 20,000 (2005)
Sayfa başına dönüş

Ulaşım ve Taşımacılık

Demiryolları: 0 km
Karayolları: 880 km (1996)
Su yolları: yok
Limanları: Fomboni, Moroni, Moutsamoudou
Hava alanları: 4 (2006 verileri)
Sayfa başına dönüş

Bağlantılar:

Copyright © AllNet - Ülkeler Rehberi

Hosting Hizmetleri