Ülkeler Rehberi - Küba Sayfamıza Hoşgeldiniz!
AllNet - Ülkeler Rehberi  giriş sayfasına dönmek için tıklayınız Elektronik posta göndermek için tıklayınız Soru, istek ve önerileriniz için tıklayınız

KÜBA
Coğrafi Verileri
Nüfus Bilgileri
Yönetimi Küba - Cuba
Ekonomik Göstergeler
İletişim Bilgileri
Ulaşım ve Taşımacılık Ülkeler
Bağlantılar
 
Coğrafi Verileri

Konum: Karayipler, Karayip Denizi ve Kuzey Atlas Okyanusu arasında ada devleti, Florida'nın güneyinde yer almaktadır.
Coğrafi konumu: 21 30 Kuzey enlemi, 80 00 Batı boylamı
Haritadaki konumu: Orta Amerika ve Karayipler
Yüzölçümü: 110,860 km²
Sınırları: toplam: 29 km
sınır komşuları: Guantanamo Körfezinde ABD Donanma Merkezi 29 km
Sahil şeridi: 3,735 km
İklimi: Ülkede subtropik iklim hakimdir. Yıllık ortalama sıcaklık 26Cº. Ocak ayıyla Ağustos ayındaki sıcaklık arasında az bir fark vardır. Küba'da Haziran-Ekim arasında görülen ve saate 265 km'lik bir hıza ulaşan kasırgalara rastlanır. Mayıs-Ekim arası yağışlı mevsim, Kasım-Nisan arası kuru mevsim görülür. Yaz ortalama sıcaklık; 27.4Cº civarındadır. Ortalama Sıcaklık: 22.2Cº
Arazi yapısı: Yatık ve inişli çıkışlı ovalar, dik kayalar ve güneydoğuda dağlar yer almaktadır.
Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Karayip Denizi 0 m
en yüksek noktası: Pico Turquino 2,005 m
Doğal kaynakları: kobalt, nikel, demir, bakır, manganez, tuz, kereste, silis, petrol, işlenebilir topraklar
Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %27.63
sürekli ekinler: %6.54
diğer: %65.83 (2005 verileri)
Sulanan arazi: 8,700 km² (2003 verileri)
Doğal afetler: Doğu sahillerinde Ağustos - Ekim aylarında kasırgalar ortaya çıkar, kuralıklar genel sorunlardandır.
Coğrafi not: Karayipler'in en büyük ülkesidir.
Sayfa başına dönüş

Nüfus Bilgileri

Nüfus: 11,451,652 (Haziran 2009 verileri)
Nüfus artış oranı: %0.31 (2006 verileri)
Mülteci oranı: -1.57 mülteci/1,000 nüfus (2006 tahmini)
Cinsiyet oranı: doğumlarda: 1.06 erkek/kadın
15 yaş altı: 1.06 erkek/kadın
15-64 yaşlarında: 1 erkek/kadın
65 yaş ve üzeri: 0.85 erkek/kadın
toplam nüfusta: 0.99 erkek/kadın (2006 verileri)
Bebek ölüm oranı: 6.22 ölüm/1,000 doğan bebek (2006 tahmini)
Ortalama hayat süresi: Toplam nüfus: 77.41 yıl
erkeklerde: 75.11 yıl
kadınlarda: 79.85 yıl (2006 verileri)
Ortalama çocuk sayısı: 1.66 çocuk/1 kadın (2006 tahmini)
HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0.01 (2003 verileri)
HIV/AIDS - hastalığı olan insan sayısı: 3,300 (2003 verileri)
HIV/AIDS - hastalıklarından ölenlerin sayısı: 200 den az (2003 verileri)
Ulus: Kübalı
Nüfusun etnik dağılımı: melez %51, beyaz ırk %37, siyah ırk %11, Çinli %1
Din: Roma Katolikleri %85 Protestanlar, Musevileri, diğer.
Diller: İspanyolca
Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri için veriler
toplam nüfusta: %97
erkekler: %97.2
kadınlar: %96.9 (2003 verileri)
Sayfa başına dönüş

Yönetimi

Ülke adı: Resmi tam adı: Küba Cumhuriyeti
kısa şekli : Küba
Yerel tam adı: Republica de Cuba
yerel kısa şekli: Cuba
Yönetim biçimi: Sosyalist Cumhuriyet
Başkent: Havana
İdari bölümler: 14 bölge ve 1 belediye; Camaguey, Ciego de Avila, Cienfuegos, Ciudad de La Habana, Granma, Guantanamo, Holguin, Isla de la Juventud, La Habana, Las Tunas, Matanzas, Pinar del Rio, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, Villa Clara
Bağımsızlık günü: 20 Mayıs 1902 (ABD'den)
Milli bayram: Bağımsızlık günü, 10 Ekim (1868)
Anayasa: 24 Şubat 1976, 1992 Haziran tarihinde yeniden düzenlenmiştir.
Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi), ECLAC (Birleşmiş Milletler Latin Amerika ve Karayipler Komisyonu), FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), G-77, IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICC (Milletlerarası Ticaret Odası), ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi), IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), IHO (Uluslararası Hidrografi Örgütü), ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü), IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü), Inmarsat (Uluslararası Denizcilik Uydu Teşkilatı), Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), IOM (Uluslararası Göçmen Teşkilatı), ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü), ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği), LAES, LAIA (Latin Amerika Entegrasyon Birliği), NAM, OAS (Amerika Devletleri Teşkilatı), OPCW (Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu), PCA (Daimi Hakemlik Mahkemesi), UN (Birleşmiş Milletler), UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü), UPU (Dünya Posta Birliği), WCL (Dünya Emek Konfederasyonu), WFTU (Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WToO (Dünya Turizm Örgütü), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü)
Sayfa başına dönüş

Ekonomik Göstergeler

Ekonomiye genel bakış: Devlet, ekonomi ve yabancı ticaretin kontrolünde en büyük rolü oynar. Hükümet, son dönemde bütçe açığını kapatma, iş gücü teşvikini çoğaltma ve gıda, tüketim maddeleri ve servis kısıntılarını azaltma yönünde bir dizi reforma girişmiştir. 1994 Ekiminde başlayan liberal tarım piyasası; devletin ve özel çiftçilerin hisse üzerinden üretimi sınırsız fiyatlara satması, yasal tüketim alternatiflerini genişletmiş ve karaborsa fiyatlarını düşürmüştür. Hükümetin, karsız girişimlere olan maddi yardımını azaltması ve para stokunu daraltma eforları, Küba pesosunun 1994`de 120 dolarken 1998`de 21 dolara düşüşüne sebep olmuştur. 1996`da yürürlüğe giren yeni vergiler, bireysel çalışan işçilerin 1996 Ocak oranıyla 208,000`den, 1998 Temmuz`unda 155,000`e düşmesini sağlamıştır. Havana, gayri safi milli hasılanın 1995`de Sovyet yardımının kesilmesi ve yerel yetersizlik sebebiyle 1989-93 yıllarına kıyasla %35 oranında bir düşüş gösterdiğini açıklamıştır. Gayri safi milli hasıladaki bu düşüş 1994`de aksamış olmalı ki, ekonomik büyüme oranını %7 olarak duyuran Küba, 1995`de %2.5 ve 1996`da %7.8`e yükseldiğini belirtmiştir. Büyüme 1997`de %2.5 ve 1998`de %1.2 olarak yeniden yavaşlamıştır. İhracat geliri 1998`de %22`ye,1.4 milyar $, düşmüştür; bunun sebebi şeker üretimindeki azalma ve nikel ve şeker dünya fiyatlarının düşmesidir. İthalat harcamaları da düşük petrol fiyatları nedeniyle %15 oranında,3 milyar $, düşmüştür. Turizm ve para havaleleri döviz kazancında önemli faktörlerdir. 1990`a kıyasla Küba`da yaşam standartları düşük bir seviyededir.
GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - 44.54 milyar $ (2006 verileri)
GSYİH - reel büyüme: %7.5 (2006 verileri)
GSYİH - sektörlere göre: tarım: %5.1
endüstri: %27.2
hizmet: %67.6 (2006 verileri)
Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %5 (2006 verileri)
İş gücü: 4.82 milyon (2006 verileri)
Sektörlere göre işgücü dağılımı: tarım %20, endüstri %19.4, hizmet %60.6 (2005)
İşsizlik oranı: %1.9 (2006 verileri)
Endüstri: Şeker, petrol, tütün, kimyasallar, inşaat, hizmet, nikel, çelik, çimento, tarım makineleri
Endüstrinin büyüme oranı: %17.6 (2006 verileri)
Elektrik üretimi: 15.34 milyar kWh (2005)
Elektrik tüketimi: 14.1 milyar kWh (2004)
Elektrik ihracatı: 0 kWh (2004)
Elektrik ithalatı: 0 kWh (2004)
Tarım ürünleri: Şeker, tütün, narenciye, kahve, pirinç, patates, fasulye, büyükbaş hayvan
İhracat: 2.956 milyar $ (2006 verileri)
İhracat ürünleri: Şeker, nikel, tütün, balık, tıbbi malzeme, narenciye, kahve
İhracat ortakları: Hollanda %25.7, Kanada %21, Çin %9.9, İspanya %6.8 (2005)
İthalat: 9.51 milyar $ (2006 verileri)
İthalat ürünleri: petrol, gıda, makine, kimyasallar, dayanıksız tüketim malları, taşımacılık araçları, tüketim malları
İthalat ortakları: Çin %14.5, İspanya %13.7, Kanada 8%.4, ABD %8.3, Almanya %7.2, Brezilya %5.6, İtalya %5.6, Meksika %5.1, Japonya %4 (2005)
Dış borç tutarı: 15.15 milyar $ (2006)
Para birimi: Küba Pesosu (CUP)
Para birimi kodu: CUP
Mali yıl: Takvim yılı
Sayfa başına dönüş

İletişim Bilgileri

Kullanılan telefon hatları: 849,900 (2005)
Telefon kodu: 53
Radyo yayın istasyonları: AM 169, FM 55, kısa dalga 1 (1998)
Radyolar: 3.9 milyon (1997)
Televizyon yayını yapan istasyonlar: 58 (1997)
Televizyonlar: 2.64 milyon (1997)
Internet kısaltması: .cu
Internet servis sağlayıcıları: 4 (2001)
Internet kullanıcıları: 190,000 (2005)
Sayfa başına dönüş

Ulaşım ve Taşımacılık

Demiryolları: 4,226 km (2006)
Karayolları: 60,858 km (1999)
Su yolları: 240 km (2005)
Limanları: Cienfuegos, Havana, Manzanillo, Mariel, Matanzas, Nuevitas, Santiago de Cuba
Hava alanları: 170 (2006 verileri)
Sayfa başına dönüş

Bağlantılar:

Copyright © AllNet - Ülkeler Rehberi

Hosting Hizmetleri