Ülkeler Rehberi - Letonya Sayfamıza Hoşgeldiniz!
AllNet - Ülkeler Rehberi  giriş sayfasına dönmek için tıklayınız Elektronik posta göndermek için tıklayınız Soru, istek ve önerileriniz için tıklayınız

LETONYA
Coğrafi Verileri
Nüfus Bilgileri
Yönetimi Letonya
Ekonomik Göstergeler
İletişim Bilgileri Ülkeler
Ulaşım ve Taşımacılık
Bağlantılar
 
Coğrafi Verileri

Konum: Doğu Avrupa, Baltik Denizi kıyısında, Estonya ile Litvanya arasında yer alır.
Coğrafi konumu: 57 00 Kuzey enlemi, 25 00 Doğu boylamı
Haritadaki konumu: Avrupa
Yüzölçümü: 64,589 km²
Sınırları: toplam: 1,368 km
sınır komşuları: Beyaz Rusya 167 km, Estonya 343 km, Litvanya 576 km, Rusya 282 km
Sahil şeridi: 531 km
İklimi: Deniz iklimi, nemlidir, kışlar orta sertlikte geçer.
Arazi yapısı: Alçak ovalar
Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Baltik Denizi 0 m
en yüksek noktası: Gaizinkalns 312 m
Doğal kaynakları: Kehribar, bataklık kömürü, kireçtaşı, hidro enerji, işlenebilir arazi
Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %28.19
daimi ekinler: %0.45
diğer: %71.36 (2005 verileri)
Sulanan arazi: 200 km² (2003 verileri)
Sayfa başına dönüş

Nüfus Bilgileri

Nüfus: 2,231,503 (Temmuz 2009 verileri)
Nüfus artış oranı: %-0.67 (2006 verileri)
Mülteci oranı: -2.26 mülteci/1,000 nüfus (20016 tahmini)
Bebek ölüm oranı: 9.35 ölüm/1,000 doğan bebek (2001 tahmini)
Ortalama hayat süresi: toplam nüfus: 71.33 yıl
erkeklerde: 66.08 yıl
kadınlarda: 76.85 yıl (2006 verileri)
Ortalama çocuk sayısı: 1.27 çocuk/1 kadın (2006 tahmini)
HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0.6 (2001 verileri)
HIV/AIDS - hastalığı olan insan sayısı: 7,600 (2001 verileri)
HIV/AIDS - hastalıklarından ölenlerin sayısı: 500 den az (2003 verileri)
Ulus: Letonyalı
Nüfusun etnik dağılımı: Letonyalı %56.5, Rus %30.4, Beyaz Rus %4.3, Ukraynalı %2.8, Polonyalı %2.6, diğer %3.4
Din: Lutherci, Roma Katolikleri, Rus Ortodoksları
Diller: Letonyaca (resmi), Litvanyaca, Rusça, diğer
Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri için veriler
toplam nüfusta: %99.8
erkekler: %99.8
kadınlar: %99.8 (2003 verileri)
Sayfa başına dönüş

Yönetimi

Ülke adı: Resmi tam adı: Letonya Cumhuriyeti
kısa şekli : Letonya
Yerel tam adı: Latvijas Republika
yerel kısa şekli: Latvija
eski adı: Letonya Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti
Yönetim biçimi: Başkanlık Tipi Cumhuriyet
Başkent: Riga
Bağımsızlık günü: 18 Kasım 1991 (Sovyetler Birliğinden ayrıldı)
Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: BIS (Uluslararası İmar Bankası), CBSS (Baltik Ülkeleri Konseyi), CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi), CE (Avrupa Konseyi), EAPC (Avrupa - Atlantik Ortaklık Konseyi), EBRD (Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası), ECE (Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu), Avrupa Birliği, FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı), IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu), ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi), IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği), IFC (Uluslararası Finansman Kurumu), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu), IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü), Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), IOM (Uluslararası Göçmen Teşkilatı), ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü), ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği), NSG, OAS (Amerika Devletleri Teşkilatı), OPCW (Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu), OSCE (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü), PFP (Barış için Ortaklık), UN (Birleşmiş Milletler), UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), UPU (Dünya Posta Birliği), WEU (Batı Avrupa Konseyi), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü)
Sayfa başına dönüş

Ekonomik Göstergeler

GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - 35.08 milyar $ (2006 verileri)
GSYİH - reel büyüme: %9.3 (2006 verileri)
GSYİH - sektörel bileşim: tarım: %3.7
endüstri: %26.3
hizmet: %70 (2006)
Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %6.3 (2006)
İş gücü: 1.136 milyon (2006 verileri)
Sektörlere göre işgücü dağılımı: tarım %15, endüstri %25, hizmet %60 (2006 verileri)
İşsizlik oranı: %6.7 (2006 verileri)
Endüstri: Kamyonetler, kara ve demiryolları araçları, sentetik kumaşlar, tarım makineleri, gübreler, yıkama makineleri, radyolar, elektronik, eczacılık ürünleri, gıda maddeleri, tekstil
Endüstrinin büyüme oranı: %8.5 (2006 verileri)
Elektrik üretimi: 4.55 milyar kWh (2004)
Elektrik tüketimi: 6.329 milyar kWh (2004)
Elektrik ihracatı: 636 milyon kWh (2004)
Elektrik ithalatı: 2.733 milyar kWh (2004)
Tarım ürünleri: Hububat, şeker pancarı, sebze, et, süt, yumurta, balık
İhracat: 6.98 milyar $ (2006)
İhracat ürünleri: Ahşap ve ahşap ürünleri, makine ve parçaları, metaller, tekstil, gıda maddeleri
İhracat ortakları: Litvanya %11, Estonya %10.8, Almanya %10.2, Birleşik Krallık %10.2, Rusya %7.9, İsveç %7.8, Danimarka %5.3, Polonya %5.3 (2005)
İthalat: 10.33 milyar $ (2006)
İthalat ürünleri: Makine ve parçalar, kimyasallar, yakıtlar
İthalat ortakları: Almanya %13.9, Litvanya %13.6, Rusya %8.6, Estonya %7.9, Polonya %6.4, Finlandiya %5.9, Beyaz Rusya %5.8, İsveç %5.1 (2005)
Dış borç tutarı: 42.05 milyon $ (2008 verileri)
Para birimi: Letonya latı (LVL)
Para birimi kodu: LVL
Mali yıl: Takvim yılı
Sayfa başına dönüş

İletişim Bilgileri

Kullanılan telefon hatları: 731,000 (2005)
Telefon kodu: 371
Radyo yayın istasyonları: AM 8, FM 56, kısa dalga 1 (1998)
Radyolar: 1.76 milyon (1997)
Televizyon yayını yapan istasyonlar: 44 (1995)
Televizyonlar: 1.22 milyon (1997)
Internet kısaltması: .lv
Internet servis sağlayıcıları: 42 (2000)
Internet kullanıcıları: 1.03 milyon (2005)
Sayfa başına dönüş

Ulaşım ve Taşımacılık

Demiryolları: 2,303 km (2005)
Karayolları: 69,532 km (2004 verileri)
Su yolları: 300 km (2005)
Boru hatları: doğal gaz 1,097 km; ham petrol 82 km; petrol ürünleri 415 km (2006)
Limanları: Daugavpils, Liepaja, Riga, Ventspils
Hava alanları: 46 (2006 verileri)
Sayfa başına dönüş

Bağlantılar:

Copyright © AllNet - Ülkeler Rehberi

Hosting Hizmetleri