Ülkeler Rehberi - Moldova Sayfamıza Hoşgeldiniz!
AllNet - Ülkeler Rehberi  giriş sayfasına dönmek için tıklayınız Elektronik posta göndermek için tıklayınız Soru, istek ve önerileriniz için tıklayınız

MOLDOVA
Coğrafi Verileri
Nüfus Bilgileri
Yönetimi Moldova
Ekonomik Göstergeler
İletişim Bilgileri Ülkeler
Ulaşım ve Taşımacılık
Bağlantılar
 
Coğrafi Verileri

Konum: Doğu Avrupa'da, Romanya'nın kuzeydoğusunda yer alır.
Coğrafi konumu: 47 00 Kuzey enlemi, 29 00 Doğu boylamı
Haritadaki konumu: Doğu Avrupa
Yüzölçümü: 33,843 km²
Sınırları: toplam: 1,389 km
sınır komşuları: Romanya 450 km, Ukrayna 939 km
Sahil şeridi: 0 km (kara ile çevrili)
İklimi: Sert olmayan kışlar, sıcak yazlar
Arazi yapısı: İnişli çıkışlı stepler, Karadeniz'in güneyinde aşamalı yokuşlar.
Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Nistru (Dnister) Nehri 2 m
en yüksek noktası: Dealul Balanesti 430 m
Doğal kaynakları: Linyit, fosfatlar, alçıtaşı, işlenebilir toprak
Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %54.52
daimi ekinler: %8.81
diğer: %36.67 (2005 verileri)
Sulanan arazi: 3,000 km² (2003 verileri)
Doğal afetler: Toprak kaymaları
Coğrafi not: Kara ile çevrili
Sayfa başına dönüş

Nüfus Bilgileri

Nüfus: 4,320,748 (Temmuz 2009 verileri)
Nüfus artış oranı: %0.28 (2006 verileri)
Mülteci oranı: -0.23 mülteci/1,000 nüfus (2006 tahmini)
Bebek ölüm oranı: 38.38 ölüm/1,000 doğan bebek (2006 tahmini)
Ortalama hayat süresi: Toplam nüfus: 65.65 yıl
erkeklerde: 61.61 yıl
kadınlarda: 69.88 yıl (2006 verileri)
Ortalama çocuk sayısı: 1.85 çocuk/1 kadın (2006 tahmini)
HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0.2 (2001 verileri)
HIV/AIDS - hastalığı olan insan sayısı: 5,500 (2001 verileri)
HIV/AIDS - hastalıklarından ölenlerin sayısı: 300 den az (2001 verileri)
Ulus: Moldovalı
Nüfusun etnik dağılımı: Moldovalı/Romen %78.2, Ukraynalı %8.4, Rus %5.8, Gagauz %4.4, Bulgar %1.9, diğer %1.3 (2004 verileri)
Din: Doğu Ortodoksları %98, Museviler %1.5, Baptistler %0.5 (2000)
Diller: Moldovaca (resmi), Rusça, Gagauzca
Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri için veriler
toplam nüfusta: %99.1
erkekler: %99.6
kadınlar: %98.7 (2003 verileri)
Sayfa başına dönüş

Yönetimi

Ülke adı: Resmi tam adı: Moldova Cumhuriyeti
kısa şekli : Moldova
Yerel tam adı: Republica Moldova
eski: Moldavia Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti
Yönetim biçimi: Başkanlık Tipi Cumhuriyet
Başkent: Kişinev
Bağımsızlık günü: 27 Ağustos 1991 (Sovyetler Birliğinden ayrıldı)
Milli bayram: Bağımsızlık günü, 27 Ağustos (1991)
Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: ACCT, BIS (Uluslararası İmar Bankası), BSEC (Karadeniz Ekonomik İşbirliği), CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi), CE (Avrupa Konseyi), CEI (Orta Avrupa Girişimi), CIS (Bağımsız Devletlerin Topluluğu), EAPC (Avrupa - Atlantik Ortaklık Konseyi), EBRD (Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası), ECE (Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu), FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı), IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu), IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği), IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), IFC (Uluslararası Finansman Kurumu), ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu),Intelsat, Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), IOM (Uluslararası Göçmen Teşkilatı), ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü), ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği), OPCW (Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu), OSCE (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü), PFP (Barış için Ortaklık), UN (Birleşmiş Milletler), UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü), UPU (Dünya Posta Birliği), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WToO (Dünya Turizm Örgütü), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü)
Sayfa başına dönüş

Ekonomik Göstergeler

GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - 8.971 milyar $ (2006 verileri)
GSYİH - reel büyüme: %4.6 (2006 verileri)
GSYİH - sektörel bileşim: tarım: %21.5
endüstri: %22
hizmet: %56.5 (2006)
Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %14.1 (2006 verileri)
İş gücü: 1.339 milyon (2006)
İşsizlik oranı: %7.3 ( 2006)
Endüstri: Gıda, tarım makineleri, beyaz eşya, şeker, bitkisel yağ, ayakkabı, tekstil
Endüstrinin büyüme oranı: %6.9 (2006 verileri)
Elektrik üretimi: 1.229 milyar kWh (2005)
Elektrik tüketimi: 4.203 milyar kWh (2005)
Elektrik ihracatı: 130 milyon kWh (2005)
Elektrik ithalatı: 2.9 milyar kWh (2005)
Tarım ürünleri: Sebze, meyve, şarap, üzüm, şeker pancarı, ayçiçeği çekirdeği, tütün, sığır eti, süt
İhracat: 1.02 milyar $ (2006)
İhracat ürünleri: Gıda maddeleri, şarap, tütün, tekstil, ayakkabı, makine
İhracat ortakları: Rusya %32.9, Romanya %10.6, Almanya %4.5, Ukrayna %9.5, İtalya %12.7, Beyaz Rusya %6.7 (2005)
İthalat: 2.65 milyar $ (2006)
İthalat ürünleri: Mineral ürünler ve yakıt, makine ve parça, kimyasallar, tekstil
İthalat ortakları: Rusya %11.7, Romanya %11.2, Ukrayna %20.9, Almanya %8.3, İtalya %6.6, Türkiye %4.1 (2005)
Dış borç tutarı: 2.142 milyar $ (2006)
Para birimi: Moldova Leusu (MDL)
Para birimi kodu: MDL
Mali yıl: Takvim yılı
Sayfa başına dönüş

İletişim Bilgileri

Kullanılan telefon hatları: 929,400 (2005)
Telefon kodu: 373
Radyo yayın istasyonları: AM 2, FM 29, kısa dalga 3 (2004)
Radyolar: 3.22 milyon (1997)
Televizyon yayını yapan istasyonlar: 40 (2004)
Televizyonlar: 1.26 milyon (1997)
Internet kısaltması: .md
Internet servis sağlayıcıları: 2 (1999)
Internet kullanıcıları: 406,000 (2005)
Sayfa başına dönüş

Ulaşım ve Taşımacılık

Demiryolları: 1,138 km (2005)
Karayolları: 12,733 km (2004)
Su yolları: 424 km (2005)
Boru hatları: doğal gaz 606 km (2006)
Limanları: yok
Hava alanları: 12 (2006 verileri)
Sayfa başına dönüş

Bağlantılar:

Copyright © AllNet - Ülkeler Rehberi

Hosting Hizmetleri