Online Dersler Sayfamıza Hoşgeldiniz!
AllNet - Ülkeler Rehberi  giriş sayfasına dönmek için tıklayınız Elektronik posta göndermek için tıklayınız Soru, istek ve önerileriniz için tıklayınız
  DERS 1. Subject Pronouns (Şahıs Zamirleri)

Hello [hılo'] - Merhaba
What's your name? - [hwats yur neym] Adınız nedir?
My name's …. [may neyms ….] - Benim adım …. .
Where are you from? [hwer ar yu] - Nerelisiniz?
I'm from ….. [aym fram ….] - ….lıyım.

Kısa diyalog:
- Hello.
- Hello.
- My name's Ahmet. What's your name?
- Selin.
- Where are you from, Selin?
- I'm from Ankara. Where are you from?
- I'm from Antalya.

SUBJECT PRONOUNS (Şahıs Zamirleri)
I [ay] - Ben
You [yu] - Sen
He [hi] - O ( Erkek için )
She [şi] - O ( Kadın için )
It [it] - O ( İnsan dışındaki canlı ve cansızlar için )
We [wi] - Biz
You [yu] - Siz
They [dey] - Onlar


To be (olmak) yardımcı fiilinin geniş zamanda çekimi.

I am
He
She
It
is
We
You
They
are

Kısaltmalar: to be yardımcı fiilleri cümle içinde kısaltılarak kullanılır.
I am - I'm He is - He's
She is - She's
It is - It's
We are - We're
You are - You're
They are - They're

Örnekler:
- My name's Ali. I'm from Egypt.
[may neyms ali. Aym fram i'cipt]
Adım Ali. Mısırlıyım.

- This is George. He's from Brazil.
[dhis iz cor'c. hi iz fram brızil']
Bu George'dur. O Brezilyalıdır.

- Where's she from? She's from Germany.
[hwer iz şi fram. şi iz fram cır'mıni)
O nerelidir? O Almanyalıdır.

- I am 21years old
[ay em twen'ty wan yirs old]
21 yaşındayım.

- How old are you?
[hau old ar yu]
Kaç yaşındasınız?

 I am a doctor. (Ben doktorum.)  We are doctors. (Biz doktoruz.)
 You are a doctor. (Sen doktorsun.)  You are doctors. (Siz doktorsunuz.)
 He (she) is a doctor. (O doktor.)  They are doctors. (Onlar doktorlar.)
Önceki Sayfa Sonraki Ders

Pratik İngilizce

Bağlantılar:

Copyright © AllNet - Ülkeler Rehberi

Hosting Hizmetleri