Online Dersler Sayfamıza Hoşgeldiniz!
AllNet - Ülkeler Rehberi  giriş sayfasına dönmek için tıklayınız Elektronik posta göndermek için tıklayınız Soru, istek ve önerileriniz için tıklayınız
  DERS 11. The Simple Past Tense (-di'li Geçmiş Zaman)

Yapısı: Özne+verb2 (fiilin ikinci şekli). Olumsuz ve soru cümlelerinde did/didn't+fiilin birinci şekli kullanılır.

Olumlu Cümle: I (he, she, it, we, you, they) went to Ankara. (Ankara'ya gittim.)

Olumsuz Cümle: I (he, she, it, we, you, they) didn't go to Ankara.

Soru Cümlesi: Did I (he, she, it, we, you, they) go to Ankara?

Kısa yanıtlar:
Did you live in Istanbul? Yes, I did. / No, I didn't.

The Simple Past Tense Kullanımı:

- Geçmişte belirli bir zamanda yapılmış eylemlerin anlatımında kullanılır.
We played football last Sunday. (Geçen Pazar futbol oynadık.)

Simple Past sık sık zaman belirten ifadelerle birlikte kullanılır: last year, last Sunday, five years ago, yesterday morning, in 1945 gibi.

- Geçmişte belirli bir yerde yapılmış eylemlerin anlatımında kullanılır.
I visited Ali, when I was in Ankara. (Ankara'dayken Ali'yi ziyaret ettim.)

To be yardımcı fiilinin geçmiş zamanda çekimi.

 I  was
 He
 She
 It
 was
 We
 You
 They
 were


He was in Ankara last year. (O geçen sene Ankara'daydı)
We were at school. (Biz okuldaydık.)
I (He, She, It) was at home. (Ben evdeydim.)
We (You, They) were at home. (Biz evdeydik.)
We were not (weren't) at home. (Biz evde değildik.)
I drank milk yesterday. (Dün süt içtim.)
We played football on Sunday. (Pazar günü futbol oynadık.)
Önceki Sayfa Tüm Dersler Sonraki Ders

Pratik İngilizce

Bağlantılar:

Copyright © AllNet - Ülkeler Rehberi

Hosting Hizmetleri