Online Dersler Sayfamıza Hoşgeldiniz!
AllNet - Ülkeler Rehberi  giriş sayfasına dönmek için tıklayınız Elektronik posta göndermek için tıklayınız Soru, istek ve önerileriniz için tıklayınız
  DERS 6. ARTICLES (Ön ekler)

A - Bu artikel tekil isimlerin önüne gelir. İsimlerin belirsiz olduğunu anlatır. Yani herhangi bir isimden bahsederken kullanılır. İsimler sessiz bir harf ile başlıyorsa önüne (a) ön eki gelir. Sıfatların ve fiillerin önüne bu ek gelmez.

Örnekler:
a teacher (bir öğretmen)
a book (bir kitap)
a pencil (bir kalem)

AN - Bu artikel tekil isimlerin önüne gelir. İsimlerin belirsiz olduğunu anlatır. Yani herhangi bir isimden bahsederken kullanılır. İsimler sesli bir harf ile başlıyorsa önüne (an) ön eki gelir. Sıfatların ve fiillerin önüne bu ek gelmez.

Örnekler:
an umbrella (bir şemsiye)
an apple (bir elma)
an architect (bir mimar)

Çoğul isimler artikel almazlar. Tekil isim sessiz harf ile başlıyorsa "a", sesli harf ile başliyorsa "an" alır. Sesli ve sessiz harfler kelimelerin yazılışı değil okunuşuyla ilgilidir. Örneğin "university" kelimesinin ilk harfi sesli olduğu halde okunuşu "yunivörsiti" şeklinde olduğu için başına "a" gelir. Veya "hour" kelimesinin ilk harfi sessiz olduğu halde "aır" şeklinde okunduğundan kelimenin başına "an" gelmesi gerekir.
THE - tekil veya çoğul isimler, eğer belirli iseler, o zaman her ikisi de (the) alır.
The book (kitap) - The books (kitaplar)
The apple (elma) - The apples (elmalar)
The umbrella (şemsiye) - The umbrellas (şemsiyeler)

Give me a pencil. - Give me the pencil.
Bu iki cümle arasındaki tek fark birincisinde belirsiz, ikincisinde belirli bir isimden söz edilmesidir.
Give me a pencil. - (Bana kalem ver) anlamına gelir. Burada herhangi bir kalemden bahsediyoruz.
Give me the pencil. - (Bana kalemi ver) derken ise belirli bir kalemi istiyoruz.

- THE ekinin kullanımı ile ilgili diğer bir takım kurallar var. Bu ek doğada tek olan isimler için kullanılır. Örneğin; the moon (ay), the sun (güneş), the world (dünya) gibi.

- THE eki coğrafi isimlerin önünde kullanılır. Örneğin; the Everest, the Bahamas, the Mojave Desert

- Günün vakitlerinin önünde kullanılır. Örneğin; in the evening (akşam), in the morning (sabah)
Önceki Sayfa Tüm Dersler Sonraki Ders

Pratik İngilizce

Bağlantılar:

Copyright © AllNet - Ülkeler Rehberi

Hosting Hizmetleri